Om Hässleholm

Hässleholm, som stavades Hessleholm fram till 1906, öppnade sin järvägstation 1860. Staden centrala läge mitt i Skåne gjorde att Hässleholm snabbt blev en betydande järnvägsknut. Allt eftersom järnvägsnätet i Skåne byggdes ut växte även Hässleholm och industrier började sakta med säkert att startas kring staden.

Staden är idag fortfarande en järnvägsknut men är minst lika känd för att vara en betydande miltärstad. Regementena i Hässleholm har dock lagts ner under 2000-talet och idag har militären ingen verksamhet kvar.

Trots att det inte längre finns något regemente i Hässleholm har befolkningen sakta växt under 2000-talet och uppgår idag till knapp 20 tusen invånare.

Externa källor

Wikipedia
Hässleholms kommun